Om oss

Om oss

Reglage System AB, en etablerad aktör som startade sin verksamhet 1988. Huvudinriktningen är produktleverantör inom fastighetsautomation.Vi har kunskap och lösningar för varje specifikt behov. Egen produktutveckling sker i samråd med utvalda leverantörer.

 På Reglage System strävar vi efter att ha en nära relation till våra kunder. Vi hjälper dig med teknisk support. Det är vår förhoppning att vi tillsammans kan hitta en bra reglerteknisk lösning, som ger en bra funktion till en rimlig kostnad. Tag kontakt med oss så kan vi diskutera just dina behov

Reglage System är anslutna till FRT(Förenade Reglertekniker) en branschförening för kompetensutbildning inom fastighetsautomation.